Govinda Temple
FESTIVALS
 

The religious festivals for Vikram Samvat 2065 (A.D. 2009-2010). by Prof. BHARATKUMAR BHATT - Priest GOVINDA TEMPLE.

 
 
FESTIVALS DATE
Holi March 10th, 2009
Rangotsav March 11th, 2009
Gudi Padva March 27th, 2009
Rama-Navami April 3rd, 2009
Hanuman Jayanti April 9th, 2009
Akshay Trutiya April 27th, 2009
Vat-Savitri June 7th, 2009
Rath-Yatra June 24th, 2009
Dev-Shayini Ekadashi July 3rd, 2009
Guru-Purnima July 7th, 2009
Divaso July 22nd, 2009
Raksha-Bandhan 5th August, 2009
FESTIVALS DATE
Gokulashtami August 13th, 2009
Rishi Panchami August 8th, 2009
Haritalika Varta August 23rd, 2009
Ganesh Chaturthi August 23rd, 2009
Vaman Jayanti August 31st, 2009
Shraddhas Begin September 5th, 2009
Navratri Starts September 19th, 2009
Vijayadashami 28th September, 2009
Sharad-Purnima October 4th, 2009
Dhan-Trayodashi October 15th, 2009
Narak-Chaturthi October 17th, 2009
Deepavali 17th October, 2009